از ماهی ها یاد گرفتم

عنواناز ماهی ها یاد گرفتم
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٨٠ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشریاور- درفک
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١١ ص
اندازه٢٤*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی قدسی قاضی نور

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, قدسی قاضی نور, کتاب, یاور-درفک
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۲۰ ریال

متن کامل

پسرک بلیت فروش با استفاده از شلوغی مغازه وارد آن می‌شود و به تماشای ماهی های کوچک داخل مغازه می‌پردازد. او همان طور که به ماهی ها نگاه می‌کند با خود می‌اندیشد، آدم چرا به دنیا می‌آید که روزی بمیرد؟ و در عالم خیالش جعبه ماهی ها بزرگ و بزرگ تر می‌شود. یک دفعه کوسه ای به ماهی تنهایی حمله می‌کند و او را می‌خورد. پس از مدتی دوباره کوسه پیدایش می‌شود ولی این بار یک دسته ماهی به سوی او می‌آیند و کوسه می‌گریزد. پسرک با خود فکر می‌کند در دریا مردن مهم نیست بلکه مهم چطور زندگی کردن و برای زنده ماندن خود و ماهی های دیگر تلاش کردن است. در همین فکرهاست که مغازه دار متوجه او می‌شود. پسرک این بار از مغازه دار نمی‌ترسد و دست های مغازه دار را عقب می‌زند و با خوشحالی وارد خیابان می‌شود و فریاد می‌زند حالا فهمیدم چرا آدم به دنیا می‌آید من این را از ماهی ها یاد گرفتم.Nike Sneakers Store | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp