اخبار فرهنگی کشور: اطلاعیه وزارت فرهنگ درباره کتب درسی ابتدایی

عنواناخبار فرهنگی کشور: اطلاعیه وزارت فرهنگ درباره کتب درسی ابتدایی
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۰
موضوعآموزش ابتدایی, کتاب درسی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

تصمیم وزارت فرهنگ برای انحصار چاپ کتاب های پنجم و ششم ابتدایی با تصویب هیئت وزیران .Buy Kicks | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov