آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍رب‍ی‌ ک‍ودک‌

عنوانآی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍رب‍ی‌ ک‍ودک‌
گونهسند
شماره دسترسی۵۶۰ت‌
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۳ص
موضوعآموزشگاه تربيت مربی کودک, اساسنامه, برنامه ریزی آموزشی, تربیت بدنی, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍رب‍ی‌ ک‍ودک : با توجه به جزئیات اجرایی واشاره به : شرایط شرکت کنندگان ،مدت آموزش،شبوه برگزاری امتحانات ،شرایط انتخاب رویا ووظایف آنها .jordan Sneakers | THE SNEAKER BULLETIN