آنائیت

عنوانآنائیت
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٨ک
پدیدآورندگانبیستی, د
پدیدآورندگان همکارمینانوف, و., مازی, آنتوانت, دانیا, محمد تقی
عنوان فرعیمجموعه داستان
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: آنائیت، مجموعه داستان برای کودکان

ناشرمهر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه١٢٢ص
اندازه١٤*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

اثر د بیستی؛ تصویرگر و. مینانوف؛ برگردان به فرانسه آنتوانت مازی؛ ترجمه محمدتقی دانیا

موضوعآنتوانت مازی, ادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های روسی, د بیستی, کتاب, مجموعه ها, محمدتقی دانیا, مهر, و. مینانوف
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهسری افسانه های کودکان
متن کامل

مجموعه ی ۷ داستان، شامل: زارنیار هوشیار؛ تنبل باشى؛ آنائیت؛ و....Nike Sneakers Store | Nike