آئین نامه امتحانات دبستانها

عنوانآئین نامه امتحانات دبستانها
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۳۱-۸۳۴
موضوعآموزش ابتدایی, آیین نامه های امتحانی, امتحانات, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

آئین‌نامه امتحانات دبستان ها در ۲۲ ماده برای برگزاری امتحانات پایان سال .jordan release date | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping