کاربرگه

Found 225 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان اجتماعی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۵
جک لندن, ج‍زی‍ره‌ وح‍ش‍ت‌. پروين, تهران, ص ۱۲۰ص, ۱۳۴۵.
خ‍وان‍دن‍ی‍ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌: ب‍رای‌ م‍ادران‌ و دخ‍ت‍ران‌. شهسواری, اصفها, ص ۲۶۸ ص, ۱۳۴۵.
لوئیزامی آلکوت, سرگذشت رز. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ۲۳۷ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
محمود کیانوش, غصه ای و قصه ای, هفت داستان پیوسته. رز, تهران, ص ١٢٦ص, ۱۳۴۴.
وی‍ل‍ی‌ ش‍لاق‌ ک‍ش‌. ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی, تهران, ص ۴۷ ص, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
شیرین معرفت, سه پسر زرنگ. معرفت, تهران, ص ١٦ص, ۱۳۴۳.
مری ماپس داج, هانس برینکر. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٦٣ص, ۱۳۴۳.
۱۳۴۲
ابوالفتح قهرمانی, افسانه مادر من. بی نا, بی جا, ص ١٢٥ص, ۱۳۴۲.
ئولین پیترز, سه داستان برای بچه ها. عضو شورایعالی جمعیت های زنان ایران, تهران, ص [٣١]ص, ۱۳۴۲.
هریت الیزابت (بیچر) استو, کلبه عمو تم. امیرکبیر, تهران, ص ٥٨٤ص, ۱۳۴۲.
۱۳۴۰
جین وبستر, بابا لنگ دراز. صفیعلیشاه, تهران, ص ۱۸۸ص, ۱۳۴۰.
جین وبستر, بابالنگ دراز. صفیعلیشاه, تهران, ص ۲۰۹ص, ۱۳۴۰.
جان ارنست اشتاین بک و محجوب, محمد جعفر, م‍رواری‍د. ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ج‍ی‍ب‍ی‌, تهران, ص ۱۹۷ ص, ۱۳۴۰.
۱۳۴
النور هاجم پورتر, پولیانا. فروغی, [تهران], ص [٤٢]ص, ۱۳۴AD.
۱۳۳۹
جورج سیوا, پسری در سمرقند. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٥١ص, ۱۳۳۹.
فریدون تنکابنی, مردی در قفس. سازمان مطبوعاتی گلستان, تهران, ص ٨٠ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
سوفی سگور, دزد کوچولو و خوک مست. گوتنبرگ, تهران, ص ٧٨ص, ۱۳۳۸.
۱۳۳۷
چارلز دیکنز, ماجراهای اولیور توایست. گوتنبرگ, تهران, ص ج ۱, ۱۳۳۷.
۱۳۳۵
عباس یمینی شریف, پول کار نکرده. کیهان بچه ها, ص ٢٣-٢٦, ۱۳۳۵.
هریت الیزابت (بیچر) استو, ک‍ل‍ب‍ه‌ ع‍م‍وت‍م‌. اميركبير, تهران, ص ۴۸۰ ص, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
رسول پرویزی, قبا سوخته. سخن, ص ۱۰۷-۱۱۱, ۱۳۳۴.
۱۳۳۳
عباس یمینی شریف, ترس از مجسمه. دانش آموز, ص [٣٠]-٣٢, ۱۳۳۳.
۱۳۳۲
رسول پرویزی, قصه عینکم. سخن, ص ۲۲۰-۲۲۴, ۱۳۳۲.
۱۳۲۹
عباس یمینی شریف, از حرف تا عمل. دانش آموز, ص ٢٥-٢٨, ۱۳۲۹.
۱۳۲۵
جک لندن, ه‍م‍س‍ر رئ‍ی‍س‌ ق‍ب‍ی‍ل‍ه‌. بامداد, تهرا, ص ۳۲ ص, ۱۳۲۵.