سرگذشت رز

عنوانسرگذشت رز
گونهکتاب
پدیدآورندگانآلکوت, لوئیزامی
پدیدآورندگان همکاراستال,, زاهدی, هما
متن کامل

رز دختر ۱۳ساله‏ای است که در خانواده ی عموی توانگر خود با ناز و نعمت رشد می‌کند. او در خردسالی نخست مادر و سپس پدرش را از دست داده است. عموی او که پزشکی کار آزموده است او را هم مانند هفت پسر خودش با مهربانی بزرگ ‏می‌کند. رز سرانجام با یکی از پسر عموهایش ازدواج ‏کرد.