ک‍ل‍ب‍ه‌ ع‍م‍وت‍م‌

عنوانک‍ل‍ب‍ه‌ ع‍م‍وت‍م‌
گونهکتاب
پدیدآورندگاناستو, هریت الیزابت (بیچر)
تاریخ تولد - وفات

۱۸۱۱-۱۸۹۶

پدیدآورندگان همکارم‍ه‍ران‌, م‍ن‍ی‍ر
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Uncle TOMES Cabin

ناشراميركبير
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۵
تعداد صفحه۴۸۰ ص
اندازه۱۶*۲۳
پدیدآورندگان

ه‍ری‍ت‌ ب‍ی‍چ‍ر اس‍ت‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ی‍ر م‍ه‍ران‌

موضوعادبیات ترجمه, امیر کبیر, داستان اجتماعی, داستان امریکایی, کتاب, م‍ن‍ی‍ر م‍ه‍ران‌, م‍ن‍ی‍ر م‍ه‍ران, ه‍ری‍ت‌ ب‍ی‍چ‍ر اس‍ت‍و, هريت اليزابت (بيچر) استو
گروه سنید، ه
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

نوبت چاپچ‍اپ‌ اول‌۱۳۳۵ . چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ۱۳۴۲ . چ‍اپ‌ دوازده‍م‌۱۳۵۶
متن کامل

توم، برده ی سیاهی است که لله‌ی اربابش بوده است. به همین سبب او را عموتوم صدا می‏کنند. ارباب به دلایل مالی، ناچار به فروش او و چند برده ی دیگر می‏شود. اما آن‌ها فرار می‏کنند و عمو توم جان خود را در فرار از دست می‌دهد. ارباب که از مرگ عموتم بسیار اندوهگین شده است، تمامیی برده‏های خود را آزاد می‏کند و به عنوان کارگر مزدبگیر با آن‌ها قرارداد می‏بندد.affiliate link trace | Air Jordan Sneakers