چند خبر ...: تقویم یونیسف

عنوانچند خبر ...: تقویم یونیسف
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

مرداد ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی

موضوعتصویرگری, زمانی، محمد زمان, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), گمشده ی لب دریا (کتاب), مقاله, یونیسف
متن کامل

اعلام اختصاص دادن یک صفحه از تقویم یونسف به نقاشی زمان زمانی برای کتاب « گمشده لب دریا»، که انتشارات کانون می باشد. در این تقویم تصویرهایی از نقاشان سراسر جهان دیده می شود. در ادامه ترجمه ی مقدمه ی این تقویم آمده است.latest Nike release | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021