در آفاق ادبیات کودکانه

عنواندر آفاق ادبیات کودکانه
گونهمقاله
شماره دسترسی١٥٠٩٥
نویسندگانیاحقی, محمد جعفر
ناشرمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

زمستان ١٣٥٦

شماره

س ١٣ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧٦٠-٧٧٧
موضوعادبیات شفاهی, ادبیات كودكان, روانشناسی کودک, کودکی (مفهوم), یاحقی، محمد جعفر
متن کامل

مختصری درباره ی دوره ی کودکی و کارکردهای مختلف و گوناگون ادبیات کودکان، در دو مبحث ادبیات شفاهی و ادبیات نوشتاری، جدا از کتاب های درسی، در پاسخگویی به نیازهای آموزشی، پرورشی و روانشناختی کودکان و نوجوانان و تفاوت آن با ادبیات بزرگسالان.latest Running | Nike Off-White