لالایی

عنوانلالایی
گونهمقاله
شماره دسترسی٧١٢٢
عنوان فرعینقطه آغاز ادبیات کودکان "
ناشرهمبستگی
سال تولد۱۳۸۲
تاریخ نشر

١٨ شهریور ١٣٨٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآموزش و پرورش, ادبیات شفاهی, ادبیات كودكان, افسانه ها, گفت و گو ها, لالایی ها
متن کامل

گفت وگو با محمد هادی محمدی درباره ی ادبیات کودک و ادبیات شفاهی از گذشته ی دور تا امروز و گذری بر لالایی ها، افسانه ها، آموزش و پرورش و تأثیر آشنایی کودکان با هویت فرهنگی خود.buy shoes | Nike