علیت در داستان های کودکان

عنوانعلیت در داستان های کودکان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمرادی, شهپر, نیک گهر,
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون
سال انتشار۱۳۵۷
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۳۱ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما نیک گهر

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیجامعه شناسی
موضوعادبیات شفاهی, ادبیات کودکان و نوجوانان, پایان نامه, تحلیل محتوا, روانشناسی کودک, شهپر مرادی, منابع نوشتاری, نیک گهر
متن کامل

بررسی کوتاه تاریخچه ی ادبیات کودکان در ایران، تفاوت داستان های شفاهی و مکتوب، تحلیل داستان های کودکان بر اساس انواع علیت انجام شده، دیدگاه‌های پیاژه درباره‌ی پیدایش و تحول علیت در سنین مختلف کودکی و انواع علیت با ذکر مثال از کتاب های کودکان.Sportswear free shipping | Air Jordan