پینوکیو و دوستانش

عنوانپینوکیو و دوستانش
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١٢١ک
پدیدآورندگان همکارنوربخش, پوران, معصومیان, محمد
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: پینوکیو و دوستانش مسافرت در جزیره عجائب

ناشردادجو
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٥٠ص
اندازه٢٢*٢٩ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه پوران نوربخش؛ خط محمد معصومیان

موضوعادبیات ترجمه, پوران نوربخش, دادجو, فانتزی ایتالیایی, فانتزی پریان, کتاب, کمیک استریپ, محمد معصومیان
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، کمیک استریپ (رنگی)

بهاء

١٧٥ ریال

متن کامل

پینوکیو همراه جینا و راکو به سفر در دریا و جنگل مى‏رود.bridgemedia | Sneakers Nike