تکه به تکه

عنوانتکه به تکه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨١ک
پدیدآورندگانلیونی, لئو
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-١٩٩٩

پدیدآورندگان همکارامامی, غلامرضا
عنوان دیگر

عنوان اصلى: [ Inch by Inch]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۳۲ ص
اندازه١٧*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

از لئو لئونی؛ ترجمه ی غلامرضا امامی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, غلامرضا امامی, فانتزی ایتالیایی, فانتزی جانوری, کتاب, لئو لئونی
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۵۰ ریال

متن کامل

کرمى براى آنکه پرندگان شکارش نکنند. بدن شان را اندازه گیرى مى کند، آن ها سرگرم مى شوند و او از سر راه شان دور مى شود. بلبلى به او مى گوید که کرم باید آوازش را اندازه بگیرد و گرنه او را مى خورد. کرم مى پذیرد بلبل مى خواند و کرم اندازه مى گیرد و آنقدر مى رود و اندازه مى گیرد تا از چشم بلبل دور مى شود.Best jordan Sneakers | NIKE AIR HUARACHE