کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: پدیدآورنده is جاناتان سویفت  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جاناتان سویفت, ری‍چ‍ی‌ در ک‍م‍رب‍ن‍د س‍ح‍رآم‍ی‍ز. كوروش, تهران, ص ۴۸ ص, نوشته شده.
جاناتان سویفت, گالیور در جزیره کوتولوها. سازمان انتشار مجموعه داستانهای ناطق, بی جا, ص [٣٠]ص, نوشته شده.
جاناتان سویفت, مسافرتهای گولی‏ور. گوتنبرگ, تهران, ص ۲۸۹ ص, نوشته شده.
جاناتان سویفت, موطلایی و سه خرس. کورش, تهران, ص [٦]ص, نوشته شده.
۱۷۴۵
جاناتان سویفت, سویفت، جاناتان, ش نویسنده. ۱۷۴۵.
۱۳۴۹
جاناتان سویفت, سفرهای گالیور. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٧ ص, ۱۳۴۹.