گالیور در جزیره کوتولوها

عنوانگالیور در جزیره کوتولوها
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨٧٢ک
پدیدآورندگانسویفت, جاناتان
تاریخ تولد - وفات

١٦٦٧-١٧٤٥

پدیدآورندگان همکاراروین, رکس, استرجن, جان, رفیعی, پرویز
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Gullivers Travels

ناشرسازمان انتشار مجموعه داستانهای ناطق
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٣٠]ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

[از جاناتان سویفت]؛ نقاشی و طرح رکس اروین و جان استرجن؛ پرویز رفیعی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های انگلیسی, پرویز رفیعی, جان استرجن, جاناتان سویفت, رکس اروین, سازمان انتشار مجموعه داستان های ناطق, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه داستانهای ناطق؛ ١
متن کامل

گالیور در جزیره ی "لی لی پوت"به آدم کوتوله ها در جنگ با جزیره ی همسایه کمک می کند. او سرانجام بین دو جزیره صلح برقرار می‏کند و با هدایایی به سرزمین خود باز می‏گردد. همراه با نوار کاستBest Nike Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp