ری‍چ‍ی‌ در ک‍م‍رب‍ن‍د س‍ح‍رآم‍ی‍ز

عنوانری‍چ‍ی‌ در ک‍م‍رب‍ن‍د س‍ح‍رآم‍ی‍ز
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۰۷۱ک
پدیدآورندگانسویفت, جاناتان
تاریخ تولد - وفات

۱۶۶۷- ۱۷۴۵

پدیدآورندگان همکارتابش, شهلا
ناشركوروش
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۴۸ ص
اندازه۵/۲۸*۵/۲۱س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ون‍ات‍ان‌ س‍وی‍ف‍ت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍لا ت‍اب‍ش

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه ماجرایی, افسانه ها و قصه های انگلیسی, افسانه های نو, ج‍ون‍ات‍ان‌ س‍وی‍ف‍ت‌, جوناتان‌ س‍ویفت‌, ش‍ه‍لا ت‍اب‍ش, شهلا تاب‍ش, کتاب, کمیک استریپ, کورش, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، كميك استريپ(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

١٥٠ريال

عنوان کوتاهداس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍ر
تیراژ۲۰۰۰ن
متن کامل

مجموعه ی ۹ داستان، شامل: ریچی در کمربند سحرآمیز؛ لوتا آدم آهنی آدم ماشینی؛ وندی(تخم اژدها)؛ و ....Best Authentic Sneakers | NIKE AIR HUARACHE