ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ روزان‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ص‍ل‌

عنوانی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ روزان‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ص‍ل‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۸۴۲ک
پدیدآورندگانلوبک, لاسز
پدیدآورندگان همکارنمازی, هوشنگ
ناشر[چ‍اپ‌ خ‍رم‍ی‌]
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۶
تعداد صفحه۷۲ص‌
اندازه۲۰*۱۴س.م
پدیدآورندگان

ن‍گ‍ارش‌ لاس‍ز ل‍وب‍ک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ ‌ن‍م‍ازی

موضوعادبیات ترجمه, چاپ خرمی, خاطرات, داستان تاریخی, داستان مجارستانی, کتاب, لاس‍ز ل‍وب‍ک‌, ه‍وش‍ن‍گ ‌ن‍م‍ازی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

متن کامل

یادداشت‏ها ى یک دانشجوى مجارستانى درباره ی رخدادهای ۱۶ اکتبر تا اول نوامبر ۱۹۵۶در بوداپست.