کاربرگه

Found 37 results
فیلترها: کلیدواژه is خاطرات  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
رضا ایزدی, اعترافات یک معلم. بوعلی, بی جا, ص ١١٧ص, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, شعر برای کودکان. آینده, صص ۷۰۷-۷۲۵, نوشته شده.
۱۳۸۵
مهدی آذریزدی, این زندگی من است. در زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدی آذریزدی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, ص ص. ٢٣-٧٥, ۱۳۸۵.
مرتضی قدیمی, با کتاب ازدواج کردم, دیداری با خالق کتاب های «قصه های خوب برای بچه های خوب» در شهر بادگیرها ". همشهری ماه, ص [١٠٠-١٠٢], ۱۳۸۵.
محمد علی اسلامی ندوشن, در حجله کتاب. در زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدی آذریزدی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, ص ص. [٢٣١]-٢٣٥, ۱۳۸۵.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدی آذریزدی, پایه گذار و پیشکسوت ادبیات کودکان ایران. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, تهران, ص ٣١٣ ص, ۱۳۸۵.
۱۳۸۱
امیر کاوس بالازاده, گفت و گو با مهدی آذریزدی، نویسنده قصه های خوب, تا زنده ام کتاب خواهم خواند ". کتاب هفته, ص ٦-٧, ۱۳۸۱.
۱۳۷۵
مجله «سوره نوجوانان», مهدی آذریزدی ( زندگی و آثار او ), ( برای دست اندرکاران ادبیات کودکان و نوجوانان و مربیان پرورشی ). سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری, تهران, ص ١٥٩ ص., ۱۳۷۵.
۱۳۷۰
توراندخت مقومی تهرانی (یمینی شریف), سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف در شورای کتاب کودک اول دی ماه ۶۹. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٨٧-٨٩, ۱۳۷۰.
هومن یمینی شریف, سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف در شورای کتاب کودک اول دی ماه ۶۹. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٩١-٩٥, ۱۳۷۰.
غلامرضا منفرد, گلریزان :, گپی با پیر ادبیات کودکان ایران مهدی آذریزدی ". رویش غنچه ( ویژه اولین سمینار بررسی ادبیات کودکان و نوجوانان), ص ١٠-١٩, ۱۳۷۰.
۱۳۵۳
همراد, تربیت بچه‌ها صبر و حوصله می‌خواهد. مکتب مام, ص ۳۵-۳۸, ۱۳۵۳.
خاطره ای از وضع زندگی محصلین در گذشته. خاطرات وحید, ص ۵۵-۵۹, ۱۳۵۳.
ابوتراب نفیسی, زمانی که حتی یک سرم نمکی برای تزریق موجود نبود. خاطرات وحید, ص ۲۱-۲۴, ۱۳۵۳.
سرگذشت اخگر. خاطرات وحید, ص ۱۹-۲۴, ۱۳۵۳.
ماریا گریپه, متن سخنرانی خانم ماریا گریپه, برنده جایزه هانس کریستن اندرسن ". گزارش شورای کتاب کودک, ص ٦-١٢, ۱۳۵۳.
ابوتراب نفیسی, نظری به وضع آموزش, دبیرستان، دانشکده در ۵۰ سال قبل ". خاطرات وحید, ص ۴۲-۴۵, ۱۳۵۳.
علی اصغر حکمت, یادداشتهایی از عصر پهلوی: دبیرستانهای نوبنیاد. خاطرات وحید, ص ۱۹-۲۸, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
خاطرات امید. خاطرات وحید, ص ۱۰۸۹-۱۰۹۴, ۱۳۵۱.
حسام الدین دولت آبادی, سیاست و تلاش. خاطرات وحید, ص ۲۵-۲۸, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
ذکایی بیضایی, خاطره دیگر فرهنگی. خاطرات وحید: شامل گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران, صص ۱۶-۱۸, ۱۳۵۰.
محمد پروین گنابادی, خاطره های فرهنگی. خاطرات وحید, ص ۸۴-۸۷, ۱۳۵۰.
سیف الله وحیدنیا, دیدار با سردار. خاطرات وحید, ص ۶-۷، ۸۴, ۱۳۵۰.
ذکایی بیضایی, یک خاطره فرهنگی. خاطرات وحید: شامل گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران, ص ۱۱۰, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
در کتابخانه بچه ها ، م. آزاد به پرسشهای دهها تن بچه درباره شعر و کتاب خوانی جواب گفت, مفاوظه شاعر و کوچولوها ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۸], ۱۳۴۹.
۱۳۳۶
عباس یمینی شریف, چند خاطره از کودکی, کتابی که در گذشته یک کودک هفتساله ایرانی میخوانده است ". سپیده فردا, ص [٣٥]-٣٨, ۱۳۳۶.
لاسز لوبک, ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ روزان‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ص‍ل‌. [چ‍اپ‌ خ‍رم‍ی‌], تهران, ص ۷۲ص‌, ۱۳۳۶.
۱۳۳۴
سعید نفیسی, خاطرات جوانی یک استاد. خواندنیها, ص ٣٢-٣٥, ۱۳۳۴.
۱۳۱۵
ص. کیوانی, چگونه توجه شاگردان را به درس جلب کنید. تعلیم و تربیت, ص [۲۷۹]-۲۸۱, ۱۳۱۵.