گ‍ز‌ارش‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت ‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍رک‍ز گ‍ر‌اف‍ی‍ک‌ و‌ س‍‍ای‍ر ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ و‌اح‍د ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌ از سال ۱۳۴۸ تا سال ۱۳۸۰

عنوانگ‍ز‌ارش‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت ‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍رک‍ز گ‍ر‌اف‍ی‍ک‌ و‌ س‍‍ای‍ر ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ و‌اح‍د ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌ از سال ۱۳۴۸ تا سال ۱۳۸۰
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگان همکاررو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان,
مکان انتشارتهران
ناشرک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان
سال انتشار۱۳۸۱
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه٢٢ ص
پدیدآورندگان

رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان

موضوعرو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

فهرست فعالیت های مرکز گرافیگ و انتشارات در زمینه تولید و طراحی کتاب، نشریه، بروشور، پوستر، فیلم، فیلم استریپ، تاتر، تبلیغات و بر پایی نمایشگاه ها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانNike Sneakers Store | Sneakers