گیاهشناسی

عنوانگیاهشناسی
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٢٨ک
پدیدآورندگانشریعتی, علی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٢-١٣٥٦

پدیدآورندگان همکارصدقی, مسعود
عنوان فرعیبرای نوجوانان
ناشرانتشارات قلم
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه١٥ص
اندازه٥/١٧*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

علی شریعتی؛ طرح و نقاشی مسعود صدقی

موضوعادبیات تالیف, انتشارات قلم, داستان دینی, داستان علمی, داستان فارسی, علی شریعتی, کتاب, مسعود صدقی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

روزى معلم بچه‏ها را به مزرعه مى‏برد تا درس خداشناسى به آنها بدهد. او پیچک را براى بچه‏ها مثال می‌زند که وجودش طفیلى و انگلى است و با پیچیدن به دور تنه ‌ی درخت از او تغذیه می‌کند. اما صنوبر یا سپیدار که فقط قسمت کمى از زمین را می‌گیرند و چیزى روى زمین ندارند، بلند هستند و رو به آسمان و خورشید دارند. معلم از بچه‏ها مى‏خواهد که آنها نیز مانند صنوبر و سپیدار باشند.Sportswear free shipping | Footwear