کاربرگه

Found 12 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان علمی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
گوزن شاخ طلائی. معراجی, بی ج, ص ٣٩ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
گیورکی یورمین, پسر بچه و فرودگاه. پروگرس, مسکو, ص [٢٨] ص, ۱۳۵۷.
علی شریعتی, گیاهشناسی, برای نوجوانان. انتشارات قلم, تهران, ص ١٥ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
محمد رضا شریفی نیا, خورشید را بگو... انتشارات سبز, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
نورمن هانتر, ماجراهای باور نکردنی پروفسور برانشتام. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤٦ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
نادر ابراهیمی, باران، آفتاب، و قصه کاشی. اميركبير، همگام با كودكان و نوجوانان, تهران, ص ٢٢ ص, ۱۳۵۳.
دونالد کریک, تنها درخت خانه. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٣٠] ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
علی اکبر حسینی, آفرین ای مرغ دلیر. سهامی انتشار, تهران, ص ٦٣ص, ۱۳۵۲.
النور کلایمر, در جستجوی فسیل زنده. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ۱۰۹ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
هلن پیرز, روباه و مرغ. پدیده, تهران, ص [۲۲] ص, ۱۳۵۱.
هلن پيرز, غاز بد شانس. پديده, [تهران], ص [۲۰] ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۷
گیلان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۴۷.