گنجنامه در کوه الوند

عنوانگنجنامه در کوه الوند
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۳-۱۳۳۶

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

[ ۱۳۳۶ ]

شماره

س ۵، دوره ۲ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۴۸]-۵۲
موضوعادبيات تاليف, سپیده فردا, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

آموزگار به دانش آموزان توصیه می کند که به کوه ها، رودها و مکان های دیدنی نزدیک محل زندگی خود بروید و آن ها را از نزدیک ببینید و بشناسید. سپس خود خاطره ای را از زبان یکی از دانش آموزانش که در روستایی در همدان زنگی می کرده و همراه پدر و گروهی از مردم روستا به کوه الوند و منطقه ای که به آن "گنجنامه" یا "جنگ نامه " می گفته اند رفته و آثار باقی مانده از دوران قدیم را در آن منطقه دیده است.Sport media | NIKE HOMME