گلستان، لیلی

عنوانگلستان، لیلی
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانگلستان, لیلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقشمترجم،مسئول برنامه كودك تلويزيون و برنامه‌های ادبی نوجوان در راديو و تلويزيون
موضوعسرگذشتنامه, لیلی گلستان, مترجم
تاریخ نشر

۱۳۲۳-

متن کامل

لیلی گلستان در ۲۳ تیر ۱۳۲۳ در تهران زاده شد. پدرش در شرکت نفت آبادان کار می کرد و مادرش آموزگار بود. پدر بزرگش در شیراز روزنامه گلستان را نشر می کرد.
لیلی گلستان به تشویق پدر کتاب زیاد می خواند. پدرش برای آشنا کردن فرزندان با ادبیات فارسی برای آن ها گلستان می خواند. او از کلاس ششم دبستان خواندن ادبیات کلاسیک ترجمه را آغاز کرد. به سفارش پدر شاهنامه، گلستان و سفرنامه ناصرخسرو را نیز خواند. خواندن کتاب در خانواده‌ی گلستان قانون بود. به گفته ی خود او: "یک مقدار از این باید ها خوب بود و نتیجه‌ی مثبت داد. شاید یاد گرفتم وقتم را تلف نکنم."
خانواده‌ی گلستان در سال ۱۳۳۰ به تهران آمد. مادر گلستان، فخری گلستان همراه توران میرهادی، مدرسه‌ی فرهاد را بنیان گذاشت و بعدها سرپرست یک پرورشگاه دولتی شد. از این رو بود که لیلی گلستان به کار با کودکان علاقه‌مند شد. پس از پایان دوره‌ی ...bridge media | Autres