گفتگو با مولود عاطفی - قصه گوی کودکان

عنوانگفتگو با مولود عاطفی - قصه گوی کودکان
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

نیمه اول مهر ۱۳۵۲

شماره

دوره۱۰ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعایزدی، مولود (عاطفی), برنامه كودک, پیک معلم و خانواده, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با مولود عاطفی، مجری برنامه ی کودک رادیو ایران، درباره ی مسائلی از جمله کیفیت برنامه ی کودکان، قوی بودن جنبه ی سرگرمی در کنار آموزش، ویژگی قصه های کودکانه.Nike footwear | spike shoes nike running shoe size chart boys