کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: ایزدی، مولود (عاطفی)، کلیدواژه است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
برنامه های اجتماعی رادیو. تماشا, ص ۹۲-۱۰۵, ۱۳۵۵.
م. پورثانی, پای صحبت مولود عاطفی - قصه گوی بچه ها, باید ذهن کودک را با نیکی ها آشنا ساخت ". رستاخیز, ص ۱۴, ۱۳۵۵.
۱۳۵۲
گفتگو با مولود عاطفی - قصه گوی کودکان. پیک معلم و خانواده, ص ۹-۱۳, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
ژاله رفیع زاده, پای صحبت مولود عاطفی قصه گوی محبوب رادیو تلویزیون, نخستین چهره ای که بر صفحه تلویزیون ملی ایران ظاهر شد ". تماشا, صص ۲۲-۲۳, ۱۳۵۰.