گفتگویی با یک کتابدار

عنوانگفتگویی با یک کتابدار
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

١٤ فروردین ١٣٤٨

شماره

دوره دوم ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه كودکان, مقاله
متن کامل

گفت و گویی با لیلی کریم، کتابدار کتابخانه های ثابت و سیار کانون که به ویژگی ها و تفاوت های این دو گونه کتابخانه اشاره می کند.Best Authentic Sneakers | adidas Yeezy Boost 350