گزارشی از سمینار سالانه ی کتابدران شهرستانها

عنوانگزارشی از سمینار سالانه ی کتابدران شهرستانها
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگاننابت, نیو
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شهریور ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعسمینار کتابداران شهرستان های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (پنجمین: ۱۳۵۳: اصفهان), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نابت، نیو
متن کامل

گزارشی از افتتاح و برنامه های گوناگون پنجمین سمینار کتابداران کتابخانه های شهرستان های کانون در اصفهان.short url link | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News