کودک در ارتباط با محیط

عنوانکودک در ارتباط با محیط
گونهمقاله
نویسندگانشاپوریان, رضا
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۱۰، ۵۲-۵۴
موضوعتاثیر محیط, تربیت کودک, خانواده, رضا شاپوریان, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی کتاب « گرگ بچه‌گان یا انسانهای پرورش یافته در آغوش حیوانات» اثر زینگ که به بررسی حالات ۳۰ کودک که با حیوانات زندگی کرده‌اند (از بدو تولد ) پرداخته است و ارایه نوینی از روانشناسی و تأثیر اجتماع کوچک خانواده به عنوان نخستین جامعه کودک در آن متولد می‌شود.Buy Kicks | Men's Sneakers