کودکان محروم از مهر پدر و مادر

عنوانکودکان محروم از مهر پدر و مادر
گونهمقاله
نویسندگانبشارت, حسن
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ۱۳۵۲

شماره

دوره۱۰ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۵-۵۷
موضوعپیک معلم و خانواده, حسن بشارت, خانواده, رابطه والدین و فرزند, رشد شخصیتی, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

مطالبی درباره ی نیاز کودک به توجه و محبت پدر و مادر، همانندسازی کودک با پدر و مادر و سپس با دیگران، یادگیری ارزش ها از خانواده، بی توجهی به کودک و اختلاف ارزش های پدر و مادر که موجب وضع عاطفی نامتعادل در کودک می شود و تأثیر منفی بر شخصیت فرزندان می گذارد.latest jordan Sneakers | Nike