کفش های آهنی

عنوانکفش های آهنی
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣١٢ک
پدیدآورندگانصنعوی, قاسم
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۶-

پدیدآورندگان همکارمهریار, فرهاد, کیانوش, محمود
عنوان فرعیو چند افسانه دیگر
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: کفش های آهنی: افسانه های اسپانیائی

ناشرنیل
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه١١٤ص
اندازه٢٠*١٦ س.م
پدیدآورندگان

روایت فرهاد مهریار؛ زیرنظر محمود کیانوش

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های اسپانیایی, فرهاد مهریار, قاسم صنعوی, کتاب, مجموعه ها, محمود کیانوش, نیل
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

عنوان کوتاهمجموعه نوجوانان؛ ٨
نوبت چاپ٢٠ ریال
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۴ افسانه، شامل: مادر زن شیطان؛ ملکه گل؛ کفشهاى آهنى؛ و.....Sports Shoes | Air Jordan