کتاب کودک به کدام سو می رود ؟

عنوانکتاب کودک به کدام سو می رود ؟
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانگالان, برتیل
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

مرداد ماه ۱۳۵۲

شماره

دوره ششم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۰، ۱۹-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, گالان، برتیل, مقاله, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

ترجمه ی مقاله ای از برتیل گالان، منتقد یک نشریه، که نظراتش را درباره ی ششمین نمایشگاه جهانی کتاب های کودکان بولونیا بیان کرده است. در این مقاله به حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از ایران، اشاره شده و این حضور را حیرت آور توصیف کرده است. و معرفی کوتاهی از کانون ارائه داده است.Authentic Nike Sneakers | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE