چگونه بچه ها را در کتاب خواندن راهنمایی کنید

عنوانچگونه بچه ها را در کتاب خواندن راهنمایی کنید
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

١٤ دی ١٣٤٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه کودکان, مقاله
متن کامل

توصیه هایی به کتابداران کتابخانه های کودکان درباره ی توانایی هایی که لازم است داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی کودکان باشند.Running sports | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth