پ‍رس‍ت‍وه‍ای‌ دره‌ پ‍ی‍چ‍اب

عنوانپ‍رس‍ت‍وه‍ای‌ دره‌ پ‍ی‍چ‍اب
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۹۲۲ک
پدیدآورندگانآزادیخواه, محمدعلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-

عنوان فرعی(ق‍ص‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌)
عنوان دیگر

عنوان روى جلد: پ‍رس‍ت‍وه‍ای‌ دره‌ پ‍ی‍چ‍اب

ناشرق‍ائ‍م‌
مکان انتشاراصفهان
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۲۴ص‌
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ آزادی‍خ‍واه‌

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, کتاب, م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ آزادی‍خ‍واه‌, محمد علی‌ آزادیخ‍واه‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۴۵ريال

عنوان کوتاهس‍ری‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
متن کامل

پرستوها بر بام خانه هاى دهکده ی گویین آشیانه ساخته اند.جانوران در این دهکده در امنیت‏زندگى مى‌کردند تا آنکه دو عقاب تیز چنگال به آنجا می‌آیند. اما با فداکارى پرستوها و مردم دهکده و همکاری دیگر جانوران، آرامش به آنجا بازمی‌گردد.Best Authentic Sneakers | シューズ