پروین بدبستان می رود

عنوانپروین بدبستان می رود
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٣ک
پدیدآورندگان همکارسپیده,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٨] ص
اندازه١٥*٥/٢٢ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه سپیده

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, سپیده, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

روزهاى آخر تابستان است. پروین از این که مى خواهد به مدرسه برود بسیار خوشحال است. زیرا می داند که در مدرسه خواندن، نوشتن و نقاشى کردن را یاد می گیرد. بعد از چند ماه پروین خیلی خوب هم می تواند بخواند و بنویسد.latest jordans | Nike React Element 87