پاییز قشنگ است

عنوانپاییز قشنگ است
گونهمقاله
نویسندگانوزیری, فردوس, وزیری, فردوس, مکتبی,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨-١٣٥٨

ناشرپیک کودک
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ٩ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٤
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

شاعر مینو دستور؛ تصویرگر مکتبی

موضوعادبيات تاليف, شعر, مکتبی, مینو دستور, وزیری، فردوس
متن کامل

شعری در توصیف زیبایی پاییز.Nike air jordan Sneakers | Autres