پاییز قشنگ است

عنوانپاییز قشنگ است
گونهمقاله
نویسندگانوزیری, فردوس, وزیری, فردوس, مکتبی,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨-١٣٥٨

ناشرپیک کودک
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ٩ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٤
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

شاعر مینو دستور؛ تصویرگر مکتبی

موضوعادبيات تاليف, شعر, مکتبی, مینو دستور, وزیری، فردوس
متن کامل

شعری در توصیف زیبایی پاییز.