همراه آهنگهاى بابام

عنوانهمراه آهنگهاى بابام
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥٢٨ک
پدیدآورندگاندرویشیان, علی اشرف
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٠-

ناشرشباهنگ
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٩٠ ص
اندازه۲۱*٣/١٤ س.م
پدیدآورندگان

على اشرف درويشيان

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, شباهنگ, على اشرف درویشیان, على اشرف درويشيان, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج ، د )
بهاء

٧٥ ريال

نوبت چاپچاپ اول: [١٣٥٣]
متن کامل

مجموعه ى ۷ داستان، شامل: انار؛ ظلم آباد؛ صلح؛ و....Adidas shoes | Autres