هفت سال کار در روستا

عنوانهفت سال کار در روستا
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانتهرانیان, س.
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

آذر ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴-۲۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعتهرانیان، س, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه سیار, کتابخانه کودکان, مقاله
متن کامل

گزارشی از فعالیت های کتابخانه های روستایی از ابتدای فعالیت تا سال ۱۳۵۳ و سیر گسترش و پیشرفت آن.Best jordan Sneakers | Nike Air Max 270