هفتمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

عنوانهفتمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۵
وضعیت رنگ

مصور، پوستر

موضوعفستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (هفتمین: ۱۳۵۱: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

ارائه ی اطلاعاتی درباره ی فستیوال فیلم های کودکان و نوجوانان و اهداف آن، مطالبی درباره ی فستیوال هفتم و مقررات برگزاری این فستیوال در ۱۸ ماده. به همراه پوستر هفتمین فستیوال.Nike shoes | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf