هدایت التعلیم فى اصول تدریس بدایة التعلیم = تعلیم نامه بداییه رشدیه

عنوانهدایت التعلیم فى اصول تدریس بدایة التعلیم = تعلیم نامه بداییه رشدیه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٩د
پدیدآورندگانرشدیه, حسن
تاریخ تولد - وفات

١٢٢٩-١٣٢٢

ناشرمجلس معارف، وزارت انطباعات
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۸۲
تعداد صفحه٣٠،٨٠ ص
اندازه٥/٢٠*١٤س.م
پدیدآورندگان

تالیف حسن رشدیه

موضوعادبیات تالیف, حسن رشدیه, کتاب, کتاب خواندن ابتدایی, کتاب درسی
نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل

روش تدریس کتاب بدایه التعلیم که مجموعه مطالبى است براى کودکان دبستانى.jordan Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify