کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: پدیدآورنده is حسن رشدیه  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۲
حسن رشدیه, رشدیه، حسن, ش بنیان‌گذار آموزش و پرورش نو/ نویسنده /‌ آموزگار. ۱۳۲۲.
۱۳۱۱
حسن رشدیه, تاسیس مدرسه درقم. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۲ص, ۱۳۱۱.
حسن رشدیه, دعا قبل ازشروع بدرس که همه روزه درصف رسمی شاگردان مدرسه رشدیه شهر قم قرائت میشود. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۴ص, ۱۳۱۱.
۱۳۰۸
حسن رشدیه, مطالبات مالی. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۵ص, ۱۳۰۸.
۱۳۰۷
حسن رشدیه, باز مدرسه رشدیه. روزنامه اطلاعات, ص ۲, ۱۳۰۷.
۱۳۰۰
حسن رشدیه, افتتاح دبستان. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۰۰.
۱۲۹۳
حسن رشدیه, شرعیات, سال دوم. ادب، مطبعه برادران باقرزاده, طهران, ص ٤٨ص, ۱۲۹۳.
۱۲۹۰
حسن رشدیه, صرف فارسی: از منتخبات وزارت معارف براى تدریس در سال سیم مدارس ابتدایى. كتابخانه محمودیه، شركت رشدیه, طهران, ص ۴۲ص, ۱۲۹۰.
۱۲۸۸
حسن رشدیه, صد درس. كتابخانه علمیه‏اسلامیه, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۲۸۸.
۱۲۸۴
حسن رشدیه, ک‍ف‍‍ای‍ه‌ ‌ال‍ت‍‍ع‍ل‍ی‍م. مولف, تهران, ص ١٢٧ ص, ۱۲۸۴.
۱۲۸۲
حسن رشدیه, هدایت التعلیم فى اصول تدریس بدایة التعلیم = تعلیم نامه بداییه رشدیه. مجلس معارف، وزارت انطباعات, طهران, ص ٣٠،٨٠ ص, ۱۲۸۲.
۱۲۸۱
حسن رشدیه, تحفة الصبیان: مخصوص تلامیذ رشدیه. [ماكنه جدید فرهنگى], تبریز, ص ٥٢ ص, ۱۲۸۱.
۱۲۷۹
حسن رشدیه, نهایه التعلیم. مدرسه رشدیه, طهران, ص ١٦٨ص, ۱۲۷۹.
۱۲۷۳
حسن رشدیه, وطن دلى. حسن رشدیه، دارالفنون مظفریه آدلی نظامیه, تبریز, ص ١١٠ص, ۱۲۷۳.