هاشم

عنوانهاشم
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨٠٦ک
پدیدآورندگاننعمتی, اکبر
عنوان فرعیچند طرح ساده از زندگى كودكان
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: هاشم

ناشرکتاب کودک، لوح
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۳۰ ص
اندازه٣/٢١*١٤ س.م
پدیدآورندگان

اکبر نعمتی

موضوعادبیات تالیف, اکبر نعمتی, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج ، د)
بهاء

٢٥ريال

عنوان کوتاهبرای نوجوانان
نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٥٧
متن کامل

مجموعه ى ۵ داستان، شامل: کفش؛ سار؛ جدال در بعد از ظهر؛ و ....jordan Sneakers | Mens Flynit Trainers