ن‍ظام‍ن‍ام‍ه‌ م‍دارس‌ غ‍ی‍رم‍ج‍ان‍ی‌

عنوانن‍ظام‍ن‍ام‍ه‌ م‍دارس‌ غ‍ی‍رم‍ج‍ان‍ی‌
گونهسند
شماره دسترسی۶۲۵ت
فرستندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریم‍وزه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
سال انتشار۱۲۹۸
تاریخ نشر

[حمل ۱۲۹۸]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

نظامنامه مدارس متوسطه درچهار بند. دراین نظامنامه به چگونگی دریافت شهریه از دانش آموزان، تنظیم صورت های مالی، پرداخت حقوق معلمین اشاره شده است .best Running shoes brand | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov