نژد جوادی پور، محمد

عنواننژد جوادی پور، محمد
گونهسرگذشت نامه
نام و نشاننژد جوادی پور, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۹

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقشمترجم، نويسنده
موضوعسرگذشتنامه, مترجم, محمد نژد جوادی پور, نویسنده
تاریخ نشر

۱۳۱۹

متن کامل

محمد نژد جوادی پور در دوم خرداد سال ۱۳۱۹ در تبریز زاده شد. در دبستان خواجه نصیر و سپس در دبیرستان شمس در تبریز درس خواند . در سال ۱۳۳۳ پس از کوچ خانواده به تهران، دوره ی دبیرستان را نخست در مدرسه ابومسلم خراسانی و سپس در دارالفنون ادامه داد .
در دبیرستان ابومسلم، دو نفر از دبیران بر زندگی و گزینش رشته‌ی‌ تحصیلی محمد نژد در دانشگاه تأثیر گذار بودند، یکی سید جعفر شهیدی و دیگر مهدی محقق. شهیدی دبیر عربی و محقق دبیر ادبیات دبیرستان بودند. در دبیرستان دارالفنون نیز زین العابدین مؤتمن و صدیق اسفندیاری در تحول فکری و فرهنگی بسیاری از دانش آموزان خود در آن دوره و از جمله محمد نژد تأثیر ماندگار گذاشتند ....best Running shoes | Mens Flynit Trainers