نویسندگان

عنواننویسندگان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٤٨ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدی بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, عطائی آشتیانی, حسین
عنوان دیگر

عنوان روي جلد: نويسندگان مشهور

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٥٦ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودی، مولی بریرلی، آسا بریگز؛ مترجم حسین عطائی آشتیانی

موضوعآسا بریگز, ادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, سرگذشتنامه مستند, کتاب, لیدی بریجیت هوریشیا پلاودن, لیدی پلودی, مجموعه ها, مولی بریرلی, مولی بریرلى
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ریال

عنوان کوتاهکتابهای مرجع؛ ٢٥
متن کامل

زندگینامه‌های کوتاه برخی نویسندگان بنام آسیایى، اروپایى و امریکایى در حوزه ی داستان و نمایش.trace affiliate link | Men’s shoes