نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان

عنواننمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان)
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

س ۵ ش ۹-۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۲۸]-۱۳۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید) (عكس ها در صفحه اي بين صفحه هاي ۱۲۸ و ۱۲۹ قرار دارد)

موضوعسپیده فردا, سپیده فردا (نشریه), مدرسه فرهاد, مقاله, نمایشگاه کتاب کودکان (اولین: ١٣٣٥: تهران)
متن کامل

گزارشی از اولین نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان که از سوی مجله ی سپیده فردا و کودکستان و دبستان فرهاد، در دانشکده هنرهای زیبا برگزار شده است. در نشست هایی که در کنار این نمایشگاه برگزار شد، محمد باقر هوشیار، آذر رهنما،‌ توران میرهادی سخنرانی کردند و یکی از پدران نیز مشکلات خود را با فرزندش بیان نمود و در این زمینه بحث و بررسی صورت گرفته است.Authentic Sneakers | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov