نمایشگاه کتاب برای کودکان و نوجوانان

عنواننمایشگاه کتاب برای کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۶

شماره

س ۴ ش ۷-۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳۸-۱۴۰
موضوعسپیده فردا, سپیده فردا (نشریه), مدرسه فرهاد, مقاله, نمایشگاه کتاب کودکان (اولین: ١٣٣٥: تهران)
متن کامل

اعلام برگزاری نمایشگاه کتاب برای کودکان و نوجوانان از سوی مجله ی سپیده فردا و کودکستان و دبستان فرهاد که در دانشکده ی هنرهای زیبا برگزار شده است. در ادامه گزارشی از چگونگی این نمایشگاه و مراسم روز افتتاح آن ارائه شده است.latest Running | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE