نقش لالایی و داستان افسانه ای در تربیت کودک

عنواننقش لالایی و داستان افسانه ای در تربیت کودک
گونهمقاله
نویسندگانایرانی, عادل
ناشرزن روز
سال تولد۱۳۷۶
تاریخ نشر

٧ تیر ١٣٧٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٢-٢٣، ٤٦
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

موضوعافسانه ها, ایرانی، عادل, رشد و پرورش اجتماعی, رشد و پرورش شخصیتی, لالایی ها
متن کامل

تأثیر خانواده در تربیت و رشد شخصیتی کودکان با استفاده از ظرفیت های فرهنگی و ادبیات عامیانه و با تأکید بر نقش مثبت و منفی لالایی ها و افسانه های عامیانه در رشد و پرورش شخصیتی و اجتماعی کودکان.jordan Sneakers | Nike Shoes, Sneakers & Accessories