نظامنامه شهریه

عنواننظامنامه شهریه
گونهمقاله
شماره دسترسی۹۰ن ا
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۰۶
تاریخ نشر

خرداد و تیر ۱۳۰۶

شماره

س ۳ ش ۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳۹-۱۴۲
موضوعآیین نامه ها, تعلیم و تربیت, شهریه مدارس, مقاله
متن کامل

آیین نامه ی شهریه در مدرسه های دولتی که غیرمجانی هستند و نیز مدرسه های عالی، به همراه چند ماده ی قانونی دیگر درباره ی شهریه ی مدرسه ها. به ضمیمه ی تبصره ای که بعد به تصویب رسیده است.Sport media | NIKE Chaussures, Sacs, Vetements, Montres, Accessoires, Accessoires-textile, Beaute, Sous-vetements - Livraison Gratuite