میرزا احمد خان نصیرالدوله بدر

عنوانمیرزا احمد خان نصیرالدوله بدر
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
عنوان فرعیهجدهمین وزیر معارف ایران "
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

مهر ۱۳۵۰

شماره

دوره۴۱ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶-۶۴
موضوعاقبال یغمایی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

زندگینامه ی کوتاهی از نصیرالدوله که هجدهمین وزیرمعارف ایران بوده است و اقداماتی که در مورد ساختن مدارس ابتدایی ومتوسطه و دیگر خدماتی که انجام داده است